top of page
Naturhintergrund
311134084_10222557586559605_3932637628035135726_n.jpg
311176927_10222557586839612_3584046690249797521_n.jpg
311253360_10222557593559780_4694629153115578252_n.jpg

D'Déierenzëmmer

Hei kennt dir Iech een klengen Ableck dozou verschaafen wéi meng Déieren gehaalen gin. Ganz wichtech heibäi ass mir datt all Déier sengem natierlechen Habitat entspriechend ennerbruecht ass, sou datt se hiert natierlecht Verhaalen bäibehaalen an hir Beduerfnisser gedeckt sin. Och wann et elo net méi nëmmen Hobby mais och Beruff ass waert sech heidrun näicht aenneren.

Das Spinnenzimmer

Hier könnt ihr euch einen Einblick in die Haltung meiner Tiere verschafen.
Es war mir schon immer wichtig die Terrarieneinrichtung dem natürlichen Habitat entsprechend zu gestalten damit die Tiere ihr natürliches Verhalten beibehalten und ihre Bedürfnisse gedeckt sind.
Auch wenn es nun nicht mehr nur mein Hobby sondern auch mein Beruf ist wird sich nichts daran ändern.

La Chambre d'Araignée

Ici, vous avez un aperçu de mon élevage.
Il a toujours été important pour moi de concevoir l’équipement du terrarium en fonction de l’habitat naturel afin que les animaux conservent leur comportement naturel et que leurs besoins soient couverts.
Même si ce n’est plus seulement mon hobby mais aussi mon métier, rien ne changera.

The Spiderroom

Here you can get an insight into the keeping of my animals.
It has always been important to me to design the terrarium equipment according to the natural habitat so that the animals maintain their natural behavior and their needs are covered.
Even if it is no longer just my hobby but also my profession, nothing will change.

Naturhintergrund
344108152_240514195306572_2309100132344727501_n.jpg
311379290_10222557589839687_8780325269163860091_n.jpg
311411900_10222557588239647_7735250200045760153_n.jpg
311165888_10222557589959690_2649519487780824997_n.jpg
310923978_10222557587839637_884010153810779483_n.jpg
310928043_10222557592799761_7682418945126288499_n.jpg
310942689_10222557593959790_9189807851142752896_n.jpg
344113302_202305739255681_2128546166620079331_n.jpg
344270948_1884019255301992_4184920263027182978_n.jpg
344447154_572800054994464_8326790908717262414_n.jpg
344025865_805146354663195_950164910124617454_n.jpg
343836483_784276706625607_1654641811422290353_n.jpg
311011681_10222557596639857_3287182849792381721_n.jpg
343768099_679576300845072_7817193771317677989_n.jpg
344087587_3378456779073610_2131194568213045806_n.jpg
310954846_10222557596999866_2380150967855797778_n.jpg
311007685_10222557592359750_2863309770805683367_n.jpg
311024412_10222557590719709_5778894495906895573_n.jpg
311029482_10222557590559705_400938334836820990_n.jpg
IMG_7845.JPG
IMG_7842.JPG
IMG_7847.JPG
343773157_251717594084882_1917880567299752232_n.jpg
344385531_1281297796139057_1074638912226747738_n.jpg
IMG_7850.JPG
IMG_7841.JPG
IMG_7844.JPG
IMG_7849.JPG
343987113_619517140065342_2211044725251589250_n.jpg
bottom of page